Organizing Committee
Scientific Organizing Committee Local Organizing Committee ISCR Secretariat
Dr. Seema Pai (Chair) Ms. Renuka Neogi (Chair) Dolar Mehta
Dr. Durga Gadgil (Co-Chair) Dr. Shekhar Dawkhar (Co-Chair) Ashita D'abreo
Dr. Denis Xavier Mr. Sachin Sadekar Supriya Kurmeti
Dr. Rajesh Kher Dr. Hetal Shah  
Ms. Amita Bhave Ms. Pooja Mahajan  
Mr. Sachin Tonapi Ms. Aditi Bhat  
Dr. Deepa Chodankar Mr. Pinakin Jani  
Dr. Sandesh Sawant Dr. Vani Deodhar  
Dr. Kedar Mehta Ms. Babita Kirodia  
Mr. Ananth K Dr. Sujay Patil  
Dr. Ramesh Jagannathan Mr. Kapil Jhawar  
Ms. Anushila Vaishali Ms. Pavitra Wagh  
Mr. Anirban RoyChoudhary Mr. Anupam Bendre  
Dr. Jamal Baig    
Mr. Kedar Nayak    

Indian Society for Clinical Research

The Capital, 1802, 18th Floor,
Plot No. C-70,'G'Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra(E), Mumbai - 400 051